Фінансові аспекти формування вартості підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет
Abstract
В статті висвітлена проблематика вимірювання формування вартості підприємства на основі застосування сучасного методичного інструментарію фінансового менеджменту.
In the article lighted up problematika of measuring of forming of value of enterprise is on the basis of application of modern methodical tool of financial management.
Description
Keywords
вартість підприємства, моделі оцінювання вартості, показники результативності, економічна додана вартість, value of enterprise, model of evaluation of value, indexes of effectiveness, economic value added
Citation
Корж Р. В. Фінансові аспекти формування вартості підприємства / Р. В. Корж, Н. В. Шевчук // Ефективна економіка [Електронний ресурс] : електр. наук. фах. вид. / Дніпропетр. держ. агр.-екон. ун-т. – Електрон. текст. дані. – Дніпропетровськ, 2012. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1197. – Назва з титул. екрану.