Перспективи використання бюджетних програм в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Тези присвячені оптимізації змісту, структури і кількості бюджетних програм на місцевому рівні.
Description
Тези на конференцію
Keywords
Бюджетна програма, бюджетування, budget program, budgeting
Citation
Жибер Т. В. Перспективи використання бюджетних програм в Україні / Т. В. Жибер // Фінансова інфраструктура України: проблеми та напрямки розвитку : зб. тез Всеукр. наук.-практ. конф., 15 лист. 2013 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана». – Київ : Криниця, 2013. – С. 194–196.