Відновлення України має сформувати справедливу економіку для людей (політико-економічний аспект)

No Thumbnail Available
Date
2024-04
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Abstract
Description
Keywords
Citation
Осовий Г. Відновлення України має сформувати справедливу економіку для людей (політико-економічний аспект) [Електронний ресурс] / Осовий Григорій // Теорія і практика розбудови екосистеми соціальної сфери в умовах повоєнного відродження України : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17–18 квіт. 2024 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2024. – С. 24–36. – Назва з титул. екрану.
Collections