Роздрібний депозитний ринок України у період посткризового відновлення

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Abstract
У статті розглянуті основні тенденції розвитку ринку депозитів фізичних осіб в Україні під час виходу з фінансової кризи. Проведений детальний аналіз ділової активності банків у секторі залучення депозитів в умовах низької рентабельності та скорочення альтернативних джерел формування ресурсів. Особливу увагу приділено новим факторам, що впливають на динаміку депозитних ставок та обсягу роздрібних депозитів в Україні, а також можливостям вирішення існуючих проблем на досліджуваному ринку.
This article investigates the main trends of Ukrainian retail deposit market development during recovery period. The detailed analysis of banking business activity in the retail deposit sector was conducted, taking into account low banking returns and reduction of alternative sources of liabilities. Particular attention is paid to the new driving factors which imply on deposit rates and volume dynamics of retail deposits in Ukraine as well as the regulative solutions of existing problems in the investigated market.
Description
Keywords
ринок роздрібних депозитів, банківська система, фінансова криза, retail deposit market, banking system, financial crisis
Citation
Корнилюк Р. В. Роздрібний депозитний ринок України у період посткризового відновлення / Р. В. Корнилюк, А. В. Корнилюк // Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи : монографія / за заг. ред. Онищенка В. О. — Полтава : ПолтНТУ, 2013. — C. 213-227.