Економічна освіта у вищих навчальних закладах України: напрямки подальшого розвитку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2005-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Колот А. М. Економічна освіта у вищих навчальних закладах України: напрямки подальшого розвитку / А. М. Колот // Економіка агробізнесу: суть та процес викладання у вищих навчальних закладах : тези доп. наук.-метод. конф. (23–24 листоп. 2005 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. екон. ун-т ; відп.за вип. С. І. Дем'яненко. – Київ : КНЕУ, 2005. – С. 3–5.