Вдосконалення нарахування зносу основних засобів задля оптимізації відтворення виробничих ресурсів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-10-10
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто та уточнено термін «знос» основних засобів. Надано характеристику найпоширеніших видів зносу основних засобів і показників задля їхнього оцінювання на підприємстві. Уточнено методичні положення щодо оцінювання величини зносу на основі інтегрального показника зносу основних засобів.
In this article the term «wear» of fixed assets was considered. Main kinds and wear rates of fixed assets were characterized in order to evaluate them in enterprise. Authors clarified the main ideas of wearing value by using the integral rate of wear of fixed assets.
В статье изучен и уточнен термин «износ» основных средств. Охарактеризованы основные виды износа основных средств и показатели для его оценки на предприятии. Уточнены методические положения по оценке величины износа на основе интегрального показателя износа основных средств.
Description
Keywords
виробничі ресурси, основні засоби, знос, амортизація, амортизаційні відрахування, відтворення основних засобів, manufacturing resources, fixed assets, wear, amortization, capital consumption, reproduction of fixed assets, производственные ресурсы, основные средства, износ, амортизация, амортизационные отчисления, воспроизводство основных средств
Citation
Приварникова І. Ю. Вдосконалення нарахування зносу основних засобів задля оптимізації відтворення виробничих ресурсів / І. Ю. Приварникова, А. А. Гальченко // Міжнародна економічна політика. – 2012. – Спец. вип. : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 268–275.
Collections