Маркетингові інновації у розвитку банків

Abstract
Description
Keywords
Citation
Охрименко І. Б. Маркетингові інновації у розвитку банків [Електронний ресурс] / Охрименко І. Б., Охрименко Є. О. // Сучасні гроші, банківські послуги та фінансові інновації в цифровій економіці : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих вчених, Київ, 12 квіт. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана», Фін.-екон. ф-т, Каф. банк. справи, Банк. клуб КНЕУ ; [наук. ред.: Л. О. Примостка, І. Б. Охрименко, А. В. Нікітін]. – Електрон. текст. дані. – Дніпро : Середняк Т. К., 2021. – С. 265–268. – Назва з титул. екрану.