Кластерорегіоналізація: інституційно-правовий підхід (на прикладі досвіду Хмельниччини)

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Дана стаття присвячена висвітленню поняття «кластерорегіоналізації» (у загальному плані та інституційно-правовому окресленні зокрема) як порівняно нової для вітчизняного регіоналізму форми регіональної розбудови. Основою для наукового аналізу цього дослідження послугував відповідний досвід Хмельницької області.
Description
Keywords
кластер, кластерна модель, Хмельницька область, кластерорегіоналізація
Citation
Кушнір М. О. Кластерорегіоналізація: інституційно-правовий підхід (на прикладі досвіду Хмельниччини) / М. О. Кушнір // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи : у 2 ч. / відп. ред. С. Фіялка. – Ч. 2. – С. 50–55.