Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи (частина 2)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 85
 • Item
  Агробізнес як один із визначальних факторів глобальної конкурентоспроможності України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Єранкін, Олександр Олександрович; Erankin, Oleksandr; Еранкин, Александр Александрович
  У статті проаналізовано перспективи розвитку агробізнесу в Україні в умовах глобальних світових проблем. Здійснено спробу аргументувати нову роль агробізнесу для зростання конкурентоспроможності України в глобальному вимірі як потужного регіонального постачальника продовольства.
 • Item
  Особливості формування доходів населення як регіонально обумовленого процесу
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Заяць, В. С.
  У статті визначено специфіку формування доходів населення як регіонального обумовленого процесу, висвітлено погляди українських учених щодо цієї проблематики.
 • Item
  Етнополітика України: основні орієнтири розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Запорожець, Т. В.
  У статті висвітлено особливості розвитку та реалізації державної етнополітики України, визначено основні підходи щодо підвищення її ефективності на сучасному етапі державотворення.
 • Item
  Інноваційно-інвестиційні приорітети безпеки урбаністичного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Зацепін, А. А.
  У статті викладено результати аналізу світового досвіду розбудови нових урбаністичних утворень (міст високих технологій) з унікальними умовами організації життєвого простору і ведення бізнесу. Акцентовано увагу на адміністративнорегулятивних та фінансових особливостях функціонування таких поселень нового типу.
 • Item
  Окремі питання фінансування освіти в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Яфонкіна, І. П.
  У статті висвітлено окремі аспекти невиконання Закону України «Про освіту», недоліки законодавчого регулювання навантаження педагогів, недостатнє фінансування освітньої галузі з державного бюджету, обґрунтовано необхідність внесення змін у законодавство для виконання державою взятих на себе зобов’язань.
 • Item
  Методичні підходи щодо визначення ефективності функції добору персоналу аутсорсінговими організаціями методом соціальний досліджень
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Вонберг, Тетяна Вікторівна
  Обґрунтовано необхідність оцінювання ефективності функції добору персоналу аутсорсінговими організаціями. Висвітлено основні етапи дослідження ефективності функцій добору персоналу аутсорсінговими організаціями методом соціологічних досліджень. Запропоновано розраховувати ефективність добору через визначення рівня задоволеності компаній-замовників послугами.
 • Item
  Стратегічні пріоритети сфери послуг регіону в умовах інноваційного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-10-12) Венгерська, Н. С.
  У статті висвітлено особливості розвитку сфери послуг на регіональному рівні, проаналізовано сучасні тенденції її функціонування, обґрунтовано стратегічні напрямі регіонального розвитку сфери послуг в умовах формування інноваційної економіки.
 • Item
  Сучасні шляхи залучення інвестицій в аграрний сектор України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Уманець, Т. В.; Сидоренко, О. А.
  У статті висвітлено особливості інвестування в аграрний сектор України, визначено сучасні способи інвестування, обґрунтовано необхідність активізації державної політики щодо залучення іноземних інвестицій в економіку країни.
 • Item
  Процесний підхід до управління ліквідацією наслідків надзвичайної ситуації органами місцевого самоврядування
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Туровський, Олександр Леонідович
  У статті представлено результати аналізу та визначено недоліки функціонального управління, а також запропоновано процесній підхід до управління силами та засобами під час ліквідації наслідків надзвичайної ситуації органами місцевого самоврядування.
 • Item
  Передумови забезпечення якісної праці в регіональному аспекті: оцінювання та перспективи підвищення
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Турчина, Валентина Михайлівна
  У публікації наведено характеристику складових якості праці, визначено можливості її оцінювання на основі існуючої статистичної бази з метою порівняння регіонів України. На основі аналізу обґрунтовано перспективи та основні напрями підвищення якості праці в регіонах, що характеризуються низьким рівнем якості праці.
 • Item
  Вплив глобалізації на розвиток світового ринку прямих іноземних інвестицій: місце України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Ткаленко, Світлана Іванівна
  У статті висвітлено особливості розвитку світового ринку прямих іноземних інвестицій, обґрунтовано сучасний етап розвитку ринку прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізації, а також виявлено та проаналізовано місце України на ринку прямих іноземних інвестицій.
 • Item
  Інноваційна соціально-орієнтована модель розвитку економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Терещенко, Наталія Володимирівна; Tereshchenko, N. V.; Терещенко, Наталия Владимировна
  Розглянуто питання створення реально діючого механізму видозміни знань у інноваційні. Проаналізовано інноваційна складова в розвинутих країнах; інноваційне законодавство України. Зазначено системні перешкоди до формування інноваційної соціально-орієнтованої моделі розвитку та пропозиції комплекса заходів з впровадження інноваційної соціально-орієнтованої моделі в Україні.
 • Item
  Пріоритети сучасної державної політики у сфері розвитку наноіндустрії
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Столярчук, Ярослава Михайлівна
  У статті розкрито місце наноіндустрії в сучасному інноваційному розвитку країн-лідерів світового господарства, а також кількісні та структурні параметри глобального ринку нанотехнологій. Особливу увагу приділено оцінці конкурентних переваг американської, європейської та японської моделей державної підтримки наноіндустрії.
 • Item
  Регіональні підходи стимулювання інноваційних процесів як складова макроекономічного розвитку
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Степанова, І. В.
  У статті проаналізовано напрями розвитку регіональної політики щодо створення регіональних інноваційних систем. Проаналізовано підвищення ролі регіонів на шляху розвитку та поліпшення інвестиційного клімату в країні з метою необхідності України бути конкурентоспроможною державою, виступати рівноправним партнером на світовому ринку. Запропоновано конкретні напрями регіональної політики в контексті держави.
 • Item
  Інноваційний розвиток промисловості — обов’язкова складова сталого розвитку національної економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Стенічева, І. Б.
  У статті висвітлено роль і значення застосування інновацій у розвитку промислового сектору економіки. Обґрунтовано необхідність нарощування інноваційної активності в умовах розвитку ринкових відносин та впливу глобалізаційних чинників, на розвиток національної економіки.
 • Item
  Вплив кластерів на конкурентоспроможність підприємств
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Стасюкова, К. В.
  У статті висвітлено особливості розвитку поняття «кластер», визначено його місце в системі економіки України, обґрунтовано необхідність створення кластерів та показано їх вплив на конкурентоспроможність продукції.
 • Item
  Анализ влияния конкурентоспособности продукции ГМК Украины на её экспортно-импортный потенциал в условиях глобализации
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Соломаха, Валентина Николаевна; Ткач, Вячеслав Михайлович; Соломаха, Валентина Миколаївна
  В статье освещено влияние конкурентоспособности металлопродукции производителей Украины на экспортно-импортную деятельность металлургических предприятий страны до - и вначале экономического кризиса. Предложены мероприятия для повышения конкурентоспособности отечественной металлопродукции и эффективности экспортно-импортной деятельности предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК) страны в условиях глобализации.
 • Item
  Перспективи розвитку Дохійського раунду багатосторонніх торгових переговорів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Солодковська, Ганна Володимирівна; Солодковський, Юрій Мечиславович
  У статті розглянуто можливі наслідки прийняття основних проектних документів країнами-членами СОТ у ході Доха-раунду багатосторонніх торговельних переговорів. Визначено перспективні сценарії подальшого розвитку переговорного процесу в межах СОТ. Запропоновано шляхи мінімізації втрат України від підписання угоди по лібералізації сфери послуг.
 • Item
  Екологічне становище Івано-Франківського регіону: сучасні проблеми та майбутні перспективи
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Сочавська, А. Є.
  У статті досліджено сучасну екологічну ситуацію Івано-Франківської області. Проведено аналіз основних показників стану навколишнього середовища цього регіону. Розглянуто особливості і принципи управління та регулювання охорони навколишнього природного середовища та наведено рекомендації щодо його вдосконалення.
 • Item
  Розробка заходів щодо підвищення результативності діяльності підприємств торговельної галузі
  (ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Слабко, Яна Яківна
  У статті розглянуто заходи щодо підвищення прибутковості підприємств торгівельної галузі. На основі емпіричних досліджень наведено механізм збільшення прибутковості на основі використання АВС-XYZ-аналізу.