Сучасні підходи до системи управління талантами на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана"
Abstract
В умовах мінливого ринкового середовища компаніям і фірмам дедалі стає складніше прогнозувати потребу в талановитих працівниках. Тому переважна більшість їх в усіх куточках світу постають перед труднощами залучення талановитих працівників. Висока вартість навчальних програм для підвищення кваліфікації персоналу та плинністю кадрів спонукають підприємства до пошуку шляхів вирішення проблем, пов’язаних зі сферою управління талантами.
In terms of unpredictable market environment companies and firms face the problem of forecasting their demand for talent. That’s why a lot of companies in all parts of the world have problems with hiring talent workers. An expensive learning programs for personnel development and high level employee turnover make the companies to find new solutions to the problem in the talent management sphere.
Description
Keywords
управління, талант, прогнозування, інвестиції, людський капітал, попит, пропозиція, компанія, management, talent, forecasting, investment, human capital, demand, supply, company
Citation
Тонюк М. О. Сучасні підходи до системи управління талантами на підприємстві / М. О. Тонюк // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. – Спец. вип. : у 2 ч. Економіка підприємства: теорія і практика / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; відп. ред. А. Ф. Павленко. – К. : КНЕУ, 2010. – Ч. 1. — С. 402–408.