Регулювання ринку продовольчих товарів України в умовах глобалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Висвітлено результати аналізу реформ сільського господарства, у контексті Євроінтеграційних процесів і входом України до Зони вільної торгівлі. Проаналізовано виконання Програми діяльності Кабінкту міністрів України щодо реформування ринку продовльчих товарів.
Description
Keywords
Citation
Постоєнко К. Регулювання ринку продовольчих товарів України в умовах глобалізації / Катерина Постоєнко // Модернізація управління національною економікою : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 листоп. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; редкол.: І. Й. Малий (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 345–347.