Доцільність застосування тренінгових технологій навчання в бізнес-освіті

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Осокіна А. В. Доцільність застосування тренінгових технологій навчання в бізнес-освіті / А. В. Осокіна // Тренінгові технології в освіті та бізнесі: досвід і перспективи застосування : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. ; 18–21 лют. 2014 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Каф. стратегії підприємств ; [редкол.: А. П. Наливайко та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 83-85.