Особливості правового статусу комунального некомерційного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020-04-07
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Остапович В. М. Особливості правового статусу комунального некомерційного підприємства [Електронний ресурс] / Остапович В. М. // Правничі студії імені Василя Івановича Синайського: право корпорацій : зб. матеріалів круглого столу студентів, аспірантів, молодих вчених, наук.-пед. працівників закладів вищ. освіти та наук. установ, м. Київ, 7 квіт. 2020 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: С. І. Шимон (відп. за вип.) та ін.]. – Електрон. текстові дані. – Київ : КНЕУ, 2020. – С. 73–75. – Назва з титул. екрану.