Формування та розвиток національної системи кваліфікацій

Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України; ТОВ «Інформаційноконсультаційна фірма "Праця"»; ДВНЗ «Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана»
Abstract
В статті висвітлюються проблеми формування національних систем кваліфікацій, узагальнено зарубіжний досвід з цих питань, обґрунтовані рекомендації щодо подальшого розвитку Національної системи кваліфікації в Україні. The keynote of the article is current problems of development of National qualifications systems. Appropriate abroad expieriens is analysed and the recommendations for further development of National qualifications system of Ukraine are given. В статье освещаются проблеми формирования национальных систем квалификаций, обобщен зарубежный опыт по этим вопросам, обоснованы рекомендации для дальнейшего развития Национальной системы квалификаций в Украине.
Description
Keywords
професійна освіта і навчання, система кваліфікацій, національна рамка кваліфікацій, компетенції, компетентність, професійні стандарти, освітні стандарти, безперервне професійне навчання, неформальне професійне навчання, інформальне навчання
Citation
Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина, М. Дрозач // Україна: аспекти праці. – 2009. – № 8. – С. 15–20.