Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-03-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті здійснено ґрунтовне дослідження сучасних тенденцій плинності найманих працівників на підприємствах України в галузі сільського господарства. Проведено аналіз ефективності використання персоналу в сільськогосподарських підприємствах рослинницького напрямку спеціалізації окремих областей Північно-Східного регіону України та виявлено перелік основних причин і наслідків плинності найманих працівників.
The article presents a thorough study on current trends employees’ turnover at the enterprises of Ukraine in the field of agriculture. The author analyzes the efficient usage of staff at the agricultural enterprises of some the North-Eastern region areas’ of Ukraine and found a list of the main causes and consequences of employee’s turnover.
В статье осуществлено исследование современных тенденций текучести наемных работников на предприятиях Украины в области сельского хозяйства. Автором проведен анализ эффективности использования персонала в сельскохозяйственных предприятиях растениеводческого направления отдельных областей Северо-Восточного региона Украины и выявлен перечень основных причин и последствий текучести наемных работников.
Description
Keywords
плинність, персонал, найманий працівник, мотивація, сільськогосподарське підприємство, ефективність використання персоналу, turnover, staff, employee, motivation, agricultural enterprise, efficiency of the staff, текучесть, персонал, наемный работник, мотивация, сельскохозяйственное предприятие, эффективность использования персонала
Citation
Клєцова Н. В. Причини та наслідки плинності найманих працівників на сільськогосподарських підприємствах України / Н. В. Клєцова // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 34. – С. 75–81.