Розвиток підприємств чорної металургії України в умовах світової економічної кризи

Thumbnail Image
Date
2010-10-21
Authors
Соломаха, Валентина Миколаївна
Solomakha, V. N.
Соломаха, Валентина Николаевна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто основні тенденції розвитку підприємств ГМК України в кризовій ситуації, вказано основні проблеми галузі та запропоновано шляхи їх вирішення.
The author considers the basic progress trends at the enterprises of mining and smeltinq complex of Ukraine in crisis situation. The main problems of the branch were identified and the ways of their solution were proposed.
Description
Keywords
Citation
Соломаха В. М. Розвиток підприємств чорної металургії України в умовах світової економічної кризи / В. М. Соломаха // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. 21 жовт. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 288–290.