Фінансове та організаційне забезпечення наукових досліджень в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті визначено проблемні питання виконання наукових досліджень та сформульовані пропозиції по вдосконаленню фінансового забезпечення та організації виконання наукових розробок в Україні, практичне впровадження яких може суттєво підвищити значимість і результативність науки в сучасних умовах.
In the articles certain problem questions of implementation of scientific researches and suggestions are formulated on perfection of the financial providing and organization of implementation of scientific developments in Ukraine, practical introduction of which can substantially promote meaningfulness and science effectiveness in modern terms.
Description
Keywords
наукова діяльність, фінансове забезпечення, спад виробництва, організація наукових досліджень, експертні висновки, впровадження наукових результатів, контроль за науковою роботою, відповідальність за виконання наукових досліджень, scientific activity, financial providing, downstream, organization of scientific researches, expert conclusions, introductions of scientific results, control at scientific work, responsibility for implementation of scientific researches
Citation
Метель О. В. Фінансове та організаційне забезпечення наукових досліджень в Україні / О. В. Метель // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 178–185.