Фінансовий ринок України в умовах інтеграції в глобальне економічне середовище

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто міжнародна міграція капіталу, яка супроводжує процес інтеграції національної економіки до глобалізованого фінансового простору.
International migration of capital, which accompanies the process of integration of national economy to globalizing financial space,is examined in the article.
Description
Keywords
міжнародна міграція капіталу, фінансовий ринок, інвестиційний процес, фінансові потоки, international migration of capital, financial market, investment process, financial streams
Citation
Салмінський Д. В. Фінансовий ринок України в умовах інтеграції в глобальне економічне середовище/ Д. В. Салмінський // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 27. – С. 247–255.