Метаморфози системи контролю витрат на підприємстві

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Представлено авторське узагальнення теоретичних підходів організації системи контролю на підприємстві. Розглянуто ключові чинники видозміни системи контролю витрат в компанії через специфічну конфігурацію проектної діяльності в межах операційного потоку підприємства.
The article presents the author's synthesis of the theoretical approaches of organization of the company control system. The paper discusses the key factors in the modification of cost control in the company through the specific configuration of the project activities within the operating flow of the company.
Description
Keywords
витрати, проект, система контролю витрат, система управління підприємством, управлінський облік, costs, project cost control system, enterprise management system, management accounting
Citation
Кизенко О. О. Метаморфози системи контролю витрат на підприємстві / О. О. Кизенко // Економіка підприємства: теорія і практика = Economy of enterprise: еheory and experience : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [редкол. Г. О. Швиданенко (відп. за вип.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 120-122.