Відкриті інновації як інструмент управління інноваційним процесом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто основні підходи, принципи розвитку відкритих інновацій, а також перспективи їх використання в Україні.
Basic approaches, principles of development of open innovations and also prospects of their use in Ukraine are considered in the article.
Description
Keywords
інноваційний процес, відкриті інновації, innovation process, open innovation
Citation
Чабан В. Г. Відкриті інновації як інструмент управління інноваційним процесом / В. Г. Чабан // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 2. – С. 283–288.