Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана"
Abstract
Узагальнено трактування терміну «інновація». Визначено сферу прикладання інноваційної праці. Виділено особливості інноваційної праці на стадії створення та використання інновацій. Розкрито соціально- економічну форму інноваційної праці. Наведено порівняльну характеристику традиційної та інноваційної праці.
Description
Keywords
Інновація, інноваційна праця, інноваційної праці, соціально-економічна форма інноваційної праці
Citation
Герасименко О. О. Інноваційна праця: особливості змісту та соціально-економічної форми / О. О. Герасименко // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2008. – Вип. 20. – С. 210–219.