Соціальна згуртованість суспільства в умовах демократії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
Abstract
У статті досліджено суть та значення соціальної згуртованості суспільства в умовах демократії. Розглянуто стан соціальної згуртованості українського суспільства та визначено основні причини низького його рівня розвитку. Запропоновано можливі шляхи підвищення рівня соціальної згуртованості в Україні в аспекті демократичних перетворень.
In the article the essence and importance of social cohesion of society in a democracy. The state social cohesion Ukrainian society and the main reasons for its low level. The possible ways to enhance social cohesion in Ukraine.
Description
Keywords
соціальна згуртованість, демократія, соціальна політика, соціальне залучення, social cohesion, democracy, social policy, social inclusion
Citation
Гриненко А. М. Соціальна згуртованість суспільства в умовах демократії / Гриненко А. М., Кирилюк В. В. // Вісник Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка. Серія: Економічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Кам’янець-Подільс. нац. ун-т ; [редкол.: Євген Ярчевський (голов. ред.) та ін.]. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори–2006», 2016. – Вип. 16. – С. 220–226.