Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-15
Authors
Завідонова, Наталія Іванівна
Завидонова, Наталия Ивановна
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядається новий науковий напрямок – акмеологія, яка описує розвиток індивідуума як постійне вдосконалення. Наголошується на підвищенні якості підготовки майбутніх менеджерів-економістів через впровадження акмеологічного підходу. Як приклад акмеологічного підходу у процесі формування готовності студентів КНЕУ до професійної самореалізації описується участь студентів у громадських організаціях та органах самоврядування.
The article considers the question of acmeology, a new scientific approach, which describes the development of an individual as a constant improvement. It is emphasized that acmeologic approach increases the quality of the training of the prospective managers - economists. Participation of the students in public organizations and self-government institutions is presented as an example of the usage of acmeologic approach to the process of the formation of the preparedness of the students of KNEU to professional realization.
Description
Keywords
соціокультурна ситуація, акмеологія, саморозвиток, індивідуально-психологічні особливості, творчий потенціал, самосвідомість, соціальна детермінація, socio-cultural situation, acmeology, self-development, individual psychological peculiarities, creative potential, self-consciousness, social determination
Citation
Завідонова Н. І. Акмеологічний підхід у процесі формування готовності у майбутніх менеджерів-економістів до професійної самореалізації / Н. І. Завідонова // Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (15 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: І. А. Колеснікова (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 156–158.