Доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-06-11
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні. Ефективність таких структур досліджується з точки зору порівняльного інституційного аналізу фірми. Мережева науково-виробнича кооперація розглядається як альтернатива ринковій та ієрархічній формі управління інноваційним процесом в Україні.
The article deals with the advisability of establishing the scientific - industrial business network in Ukraine. The effectiveness of such structures is investigated in terms of comparative institutional analysis of the firm. Scientific and industrial cooperation is considered as an alternative to the market and hierarchical forms of innovation process in Ukraine.
Description
Keywords
транзакційні витрати, мережеві бізнес-структури, інноваційний процес, transaction costs, network businesses, innovation process
Citation
Бігунов-Новіков Л. Ю. Доцільність створення науково-виробничих мережевих бізнес-структур в Україні / Л. Ю. Бігунов-Новіков // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – Вип. 26–27. – С. 55–60.