Внутрішній фінансовий контроль в Україні: проблеми термінології

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010-05-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Дорошенко О. О. Внутрішній фінансовий контроль в Україні: проблеми термінології / О. О. Дорошенко // Роль і місце бухгалтерського обліку, контролю й аналізу в розвитку економічної науки і практики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., 14 трав. 2010 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: М. І. Бондар, С. Ф. Голов, В. І. Єфіменко [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 186–189.
Collections