Економічна парадигма соціальної відповідальності: розвиток та сучасність

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-09-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено історичний процес формування і концептуалізації економічних уявлень про соціальну відповідальність. Сформульовано критерії періодизації розвитку її економічної парадигми. Визначено зв’язок цієї парадигми з сучасними концепціями соціально-економічної взаємодії, зокрема, соціальним партнерством, вікіномікою.
The article examines the process of development and conceptualization of the economic idea of social responsibility. The criteria for periodization of development of social responsibility economic paradigm are formulated. The paradigm connection to the modern concepts of social and economic interaction (incl. social partnership and wikinomics) is studied.
В статье предложен авторский взгляд на исторический процесс формирования и концептуализации экономических представлений о социальной ответственности. Сформулированы критерии периодизации развития ее экономической парадигмы. Определена связь этой парадигмы с современными концепциями социально-экономического взаимодействия, в частности, социальным партнерством и викиномикой.
Description
Keywords
соціальна відповідальність, ринок, суб’єкт, поведінка, розвиток, social responsibility, market economy, economic agent, behavior, development, cоциальная ответственность, рынок, субъект, поведение, развитие
Citation
Звонар В. П. Економічна парадигма соціальної відповідальності: розвиток та сучасність / В. П. Звонар // Cоціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – № 2. – С. 77-83.