Інтеграція ключових компетенцій персоналу для підвищення ефективності його діяльності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014-08-28
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз науково-методичних джерел. Наведено погляди вчених на сутність поняття «інтеграція». Розглянуто поняття інтеграції «бізнес-компетенції» організації та поняття інтеграції ключових компетенцій персоналу.
The analysis of the scientific — methodical sources. Scientists are perspectives on the essence of the concept of integration. The concept of integration «business competence» and the concept of integrating the core competencies of staff.
Проведен анализ научно — методических источников. Приведены взгляды ученых на сущность понятия «интеграция». Рассмотрено понятие интеграции «бизнес-компетенции» организации и понятие интеграции ключевых компетенций персонала.
Description
Keywords
інтеграція, взаємозв’язок, компетенція, бізнес-компетенції, персонал, integration, interconnection, competence, business competence, staff, интеграция, взаимосвязь, компетенция, бизнес-компетенции, персонал
Citation
Глушко Т. В. Інтеграція ключових компетенцій персоналу для підвищення ефективності його діяльності / Т. В. Глушко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: А. М. Колот (голова) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2014. – № 1. – С. 408-412.