Страхування на випадок безробіття як інструмент фінансового забезпечення розвитку робочої сили в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-10-14
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто страхування на випадок безробіття як одне із джерел розширення фінансової бази розвитку робочої сили в Україні. Проаналізовано сучасний стан справ у даній галузі і запропоновано конкретні рекомендації щодо становлення страхування на випадок безробіття як вагомого джерела розширення фінансової бази розвитку робочої сили в економіці України.
Description
Keywords
страхування, безробіття, зайнятість, фінансова база, insurance, unemployment, employment, financial basis
Citation
Кундицький О. О. Страхування на випадок безробіття як інструмент фінансового забезпечення розвитку робочої сили в Україні / О. О. Кундицький // Стратегія економічного розвитку України : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», Укр. Союз промисловців і підприємців, Ін-т світ. екон. і міжнар. відносин НАНУ ; [редкол.: А. П. Наливайко (голов. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2009. – Вип. 24–25. – С. 63–68.