Природа економічних конфліктних ситуацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011-05-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті досліджено вплив конфліктних економічних ситуацій на економіку. Розглянуто причини, які їх викликають та проаналізовано стадії економічних конфліктних ситуацій.
This paper investigates the economic impact of conflict situations on the economy. The article discusses the reasons that cause them and analyzed the stage of the economic conflict situations.
В статье исследовано влияние конфликтных экономических ситуаций на экономику. Рассмотрены причины, которые их вызывают и проанализированы стадии экономических конфликтных ситуаций.
Description
Keywords
економічний конфлікт, економічна конфліктна ситуація, стадії економічного конфлікту, причини економічного конфлікту, наслідки економічного конфлікту, структура конфлікту, economic conflict, economic conflict situation, stage of economic conflict, economic reasons for the conflict, economic consequences of conflict, structure of conflict, экономический конфликт, экономическая конфликтная ситуация, стадии экономического конфликта, причины экономического конфликта, последствия экономического конфликта, структура конфликта
Citation
Грюков П. О. Природа економічних конфліктних ситуацій / П. О. Грюков // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. : у 2 ч. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26, ч. 1. – С. 373–382.