Соціальні інвестиції бізнесу у формуванні конкурентоспроможних фахівців та власної конкурентоспроможності

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Даниленко О. А. Соціальні інвестиції бізнесу у формуванні конкурентоспроможних фахівців та власної конкурентоспроможності / О. А. Даниленко // Студентоцентризм у системі забезпечення якості освіти в економічному університеті : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. конф. за міжнар. участю, (Київ, 2–3 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; редкол.: А. М. Колот, Т. В. Гуть. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 87.