Державна підтримка формування інноваційної інфраструктури

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017-06-21
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Юркевич О. М. Державна підтримка формування інноваційної інфраструктури [Електронний ресурс] / Юркевич О. М. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 21 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» [та ін.] ; оргком.: В. К. Хлівний (голова) [та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2017. – С. 371–373. – Назва з титул. екрану.