Статистичне оцінювання та прогнозування середнього рівня заробітної плати в Україні

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто питання статистичного оцінювання середнього рівня заробітної плати в Україні та її регіонах. Застосовано методи прогнозування для визначення очікуваного рівня заробітної плати в регіональному розрізі.
This article considers the issues of statistical estimation of the average level of salary in Ukraine and its regions. The forecast methods were used in order to determinate the expected salary level in the regional context.
Description
Keywords
середньомісячна номінальна заробітна плата, рівень заробітної плати, диференціація заробітної плати, прогнозування, average monthly nominal salary, salary level, differentiation of wages, prognostication
Citation
Луняк І. В. Статистичне оцінювання та прогнозування середнього рівня заробітної плати в Україні / І. В. Луняк // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. С. І. Дем’яненко. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 26. – С. 358–368.