Загальнотеоретична характеристика універсальних та специфічних гарантій економічних прав і свобод дюдини і громадянина в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розкривається поняття гарантій економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Визначаються та характеризуються універсальні та специфічні гарантії економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні.
They describe the concept of guarantees of economic rights and freedoms of citizens in Ukraine. Defined and characterized by universal and specific guarantees of economic rights and freedoms of citizens in Ukraine.
Раскрывается понятие гарантий экономических прав и свобод человека и гражданина в Украине. Определяются и характеризуются универсальные и специфические гарантии экономических прав и свобод человека и гражданина в Украине.
Description
Keywords
гарантії прав і свобод, гарантії економічних прав і свобод, універсальні гарантії економічних прав і свобод, специфічні гарантії економічних прав і свобод, guarantees of rights and freedoms, guarantees of economic rights and freedoms, universal guarantee the economic rights and freedoms, specific guarantees of economic rights and freedoms, гарантии прав и свобод, гарантии экономических прав и свобод, универсальные гарантии экономических прав и свобод, специфические гарантии экономических прав и свобод
Citation
Рижук Ю. М. Загальнотеоретична характеристика універсальних та специфічних гарантій економічних прав і свобод дюдини і громадянина в Україні / Ю. М. Рижук // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2012. – № 11-12. – С. 136–150.