Дистанційне навчання іноземних мов на прикладі застосування тестування студентів ВНЗ

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
Стаття висвітлює нагальну необхідність впровадження сучасних освітніх технологій, а саме програмних та телекомунікаційних засобів навчання не тільки для студентів заочної та вечірньої форм навчання, але й для студентів денного відділення. Дистанційне навчання іноземних мов відкриває нові можливості в освіті та самоосвіті, значно розширюючи інформаційний простір та інформаційну сферу навчання.
The article highlights the crucial necessity of implementation of modern educational technologies, in particular, program and telecommunication means of education not only for the students of correspondence and evening departments but also for the full-time students. Distance learning of foreign languages gives new opportunities in education as well as in self-education, which substantially broadens informative sphere of education.
Статья освещает острую необходимость внедрения современных обучающих технологий, а именно программных и телекоммуникационных средств в обучения не только для студентов заочной и вечерней форм обучения, но и для студентов дневного отделения. Дистанционное обучение иностранным языкам открывает новые возможности в обучении и самообразовании, существенно расширяя информационное пространство и информационную сферу обучения.
Description
Keywords
дистанційне навчання, мультимедійні засоби навчання, парадигма освіти, сітьові та несітьові мультимедійні технології навчання, distance teaching, multimedia means of education, the paradigm of education, Net and non-Net multimedia techniques of education, дистанционное обучение, мультимедийные средства обучения, парадигма образования, сетевые и несетевые мультимедийные технологии обучения
Citation
Вавілова Г. В. Дистанційне навчання іноземних мов на прикладі застосування тестування студентів ВНЗ / Г. В. Вавілова, А. М. Жулківська // Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки : зб. наук. пр. / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; редкол.: М. І. Шкіль (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2012. – Вип. 101. – С. 57–64.