Організація системи кредитного ризик-менеджменту в банку

Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються проблеми управління ризиками та створення ефективної системи кредитного ризик-менеджменту в банку.
The problems of management and creation of the effective system of credit risk management risks are examined in a bank.
Description
Keywords
yправління ризиками, ризик-менеджмент, політика управління ризиками, організаційна структура управління банківськими ризиками, management, risk-management, policy of management risks, organizational structure of management bank risks
Citation
Лисенок О. В. Організація системи кредитного ризик-менеджменту в банку / О. В. Лисенок // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. О. О. Бєляєв. – Київ : КНЕУ, 2011. – Вип. 25. – С. 352–359.