Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти моделей речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи «Пошук»

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Abstract
В статье рассматриваются структурные модели предложений с глаголами информационной деятельности подгруппы "Поиск", их морфолого-синтаксическая реализация.
The article considers structural models of sentences with verbs of information activities of "Search", their morpho-syntactic realization.
Description
Keywords
дієслово, інформаційна діяльність, предикат, речення, структурна модель, суб’єкт, об’єкт, verb, information activities, predicate, sentence structural model, entity object
Citation
Кумейко Т. А. Морфолого-синтаксична реалізація і варіанти моделей речень з дієсловами інформаційної діяльності підгрупи «Пошук» / Кумейко Т. А. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8: Філологічні науки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова ; [редкол.: О. І. Леута (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2013. – Вип. 5. – С. 88–93.