Макроекономічні показники, що позитивно впливають на розширення місткості вітчизняного ринку логістичних послуг

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009-03-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття висвітлює основні макроекономічні фактори, що здійснюють позитивний вплив на впровадження практики використання сучасних світових досягнень у сфері логістики в Україні. В дослідженні виявлено значну кількість економічних факторів, що стимулюють розвиток логістики. Увага приділяється також і факторам соціально-демографічним, технічним та політико-правовим.
The article lights up basic macroeconomic factors which carry out positive influence on adoption of achievements in the field of logistic in Ukraine. Wide range of economic factors that stimulate development of logistic was found. Attention is also paid to demographical, technical and political factors.
Description
Keywords
логістика, навколишнє середовище, макрофактори, STEP-аналіз
Citation
Дима О. О. Макроекономічні показники, що позитивно впливають на розширення місткості вітчизняного ринку логістичних послуг / О. О. Дима // Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ: КНЕУ, 2009. – Вип. – 22. – С. 295–305.