Формування інтелекту інноваційної компанії: вартісний підхід в управлінні інтелектуальним капіталом

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016-03-29
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглянуто фінансово-економічні властивості інтелектуального капіталу і його компонентів, які являють собою приховані можливості і умови для зростання вартості компаній і їх розвитку. Виділяють інтелектуальну діяльність, яка трансформує створену інформацію і знання в економічні і правові відносини для отримання вигоди від цінностей, які в них містяться.
The article considers financial and economic aspects of intellectual capital and its components, which represent hidden opportunities and conditions for growth in the value of companies and their development. The intellectual activity is isolated, which transforms the created information and knowledge in economic and legal relations to benefit from the values that they contain.
Рассмотренны финансово-экономические свойства интеллектуального капитала и его компонентов, которые представляют собой скрытые возможности и условия для роста стоимости компаний и их развития. Выделяют интеллектуальную деятельность, которая трансформирует созданную информацию и знания в экономические и правовые отношения для получения выгоды от ценностей, которые в них содержатся.
Description
Keywords
Citation
Андрющенко К. А. Формування інтелекту інноваційної компанії: вартісний підхід в управлінні інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / К. А. Андрющенко // Інноваційне підприємництво: стан та перспективи розвитку : зб. матеріалів І Всеукр. наук.-практ. конф., 29-30 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2016. – С. 180–181. – Назва з титул. екрану.