Семантичне ядро старт контрактівна похідні фінансові інструменти

Thumbnail Image
Date
2018-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Description
Keywords
Citation
Силантьєв С. О. Семантичне ядро старт контрактівна похідні фінансові інструменти [Електронний ресурс] / Силантьєв С. О. // Корпоративні фінанси: проблеми та перспективи інноваційного розвитку : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.] ; [оргком.: В. К. Хлівний (голова) та ін.]. – Електрон. текст. дані. – Київ : КНЕУ, 2018. – С. 210–211. – Назва з титул. екрану.