Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012-04-15
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Проведено аналіз підходів дослідників до обґрунтування ролі і місця оцінки в системі бухгалтерського обліку.
The analysis approach of researchers to study the role and place of evaluation in the accounting system is performed.
Проведен анализ подходов исследователей к обоснованию роли и места оценки в системе бухгалтерского учета.
Description
Keywords
система бухгалтерського обліку, облікова оцінка, accounting, estimate of accounting, система бухгалтерского учета, учетная оценка
Citation
Корягін М. В. Оцінка як методологічна складова системи бухгалтерського обліку / М. В. Корягін // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: А. М. Мороз (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Вип. 20. – С. 309–314.