Вплив державної підтримки на управління розвитком підприємств рибогосподарської галузі з відтворення водних живих ресурсів України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена дослідженню державної підтримки відтворення водних живих ресурсів України. Запропоновано концепція управління розвитком рибо розплідників направлена на створення сприятливих умов для стабілізації і нарощування виробництва конкурентоспроможної рибної продукції з метою гарантування продовольчої безпеки країни і задоволення потреби господарств у рибопосадковому матеріалі.
The Article is sanctified to research of government support of reproduction of aquatic resources of Ukraine. Proposed the concept of fishbreeding enterprise management of the development aimed at creating favorable conditions to stabilize and increase production of competitive fish products to ensure food security and meet the needs of the population in fish.
Description
Keywords
рибогосподарська галузь, риборозплідник, відтворення водних живих ресурсів, управління розвитком рибогосподарських підприємств, fishing industry, management of the development of fishbreeding enterprises growing whitebait fish
Citation
Стрєха Н. А. Вплив державної підтримки на управління розвитком підприємств рибогосподарської галузі з відтворення водних живих ресурсів України / Н. А. Стрєха // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій : у 2 ч. – Ч. 1. — С. 367–372.