Організаційно-правові форми агропромислових формувань: стан, перспективи та вплив на розвиток сільських територій (частина 1)

Permanent URI for this collection

Browse

Recent Submissions

Now showing 1 - 20 of 58
 • Item
  Етапи розвитку селянських господарств в Україні
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-05-10) Бірюк, Олена Григорівна; Biriuk, Olena; Безверхий, Костянтин Вікторович; Bezverhiy, Kostyantyn
  У статті проаналізовано етапи аграрної реформи в Україні. Охарактеризовано етапи розвитку селянських господарств на рубежі ХХ–ХХІ століття. З’ясовано місце селянських господарств в аграрній реформі України.
 • Item
  Сучасні особливості соціально-економічних відносин та мотивації трудової діяльності в агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Кудлай, Віра Григорівна; Kudlai, Vira; Кудлай, Вера Григорьевна
  У статті аналізуються соціально-економічні відносини, а також мотивація трудової діяльності працівників, зокрема в агропромислових формуваннях, досліджуються фактори, які впливають на її підвищення.
 • Item
  Рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку як чинник формування агрохолдингів
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Старіков, Олександр Юрійович; Starikov, Oleksandr
  Запропоновано розглядати недостатній рівень розвитку інфраструктури аграрного ринку України як один з чинників формування крупних агропромислових формувань холдингового типу у сільському господарстві. Визначено основні напрямки взаємозв’язку між ринковою інфраструктурою та концентрацією аграрного виробництва.
 • Item
  Аналітична оцінка методології формування прибутку для оподаткування в умовах дії податкового кодексу України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-01) Андрійчук, Василь Гаврилович
  У статті проаналізовано розбіжності в методологічних підходах до визначення доходів, витрат, собівартості продукції та об’єкта оподаткування підприємств в системі податкового і бухгалтерського обліку та обґрунтовано пропозиції щодо їх можливого усунення.
 • Item
  Організаційно-правові трансформації аграрних підприємств та їх вплив на розвиток галузі й сільських територій
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Дем’яненко, Сергій Іванович
  У статті розглянуто стан та тенденції змін організаційно-правових форм аграрних підприємств у післяреформений період. Досліджено процеси концентрації та інтеграції аграрного виробництва, що призвело до виникнення крупномасштабних агропромислових формувань (агрохолдингів).
 • Item
  Деякі аспекти продовольчого забезпечення населення в сучасному світі
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-12) Берестяна, Тетяна Володимирівна
  Розглянуто чинники, які впливають на сучасну продовольчу безпеку, а також викладено головні шляхи її дотримування у світі та в Україні.
 • Item
  Проблема раціонального землекористування агрохолдингами
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Зарицька, Наталія Петрівна
  Стаття присвячена розвитку агрохолдингів в Україні. Висвілено необхідність удосконалення галузевої структури агрохолдингів.Проаналізовано сучасний стан землекористування даними компаніями.
 • Item
  Економічний механізм міжгалузевих відносин в агропромислових формуваннях
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Хорунжий, Микола Йосипович
  Висвітлено головні аспекти становлення і функціонування міжгалузевих відносин у рамках агропромислових формувань.
 • Item
  Методи оцінки та моделювання наслідків державної аграрної політики
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Головня, Оксана Мілентіївна; Головня (Висоцька), Оксана Мілентіївна; Висоцька, Оксана Мілентіївна
  У статті наведено сучасних засобів аналізу та моделювання державної політики підтримки сільського господарства, які застосовуються в країнах Європи і є перспективними для оцінки аграрної політики України.
 • Item
  Rural labor market development in the Republic of Belarus on the basis of rural diversification
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-29) Lodova, O.; Meyers, William H.
  The complex of priority directions of rural diversification in the Republic of Belarus is worked out on the basis of the revealed regional features of rural labor market development, the methodology of the improvement of evaluation of rural diversification is justified and recommendations are developed.
 • Item
  Agriculture market information infrastructure in Ukraine: perspectives of development
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-03-30) Herasymchuk, Nataliia; Meyers, William H.
  In the article the actual problems of agriculture market development by creation of information infrastructure are reviewed. The authors propose the way of market development by means of giving the best possible information on prices and volumes and providing such information to all market participants.
 • Item
  Efficiency analysis of organic farming systems — an overview on joint topics, results and conclusions
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011-04-20) Lakner, S.; Stephan von Cramon-Taubadel
  The following paper summarizes existing literature dedicated to efficiency and productivity of organic farming systems. We can distinguish between studies that aim to compare conventional and organic farming and studies that just model samples of organic farms. Sample selection issues seem to be a major problem in some studies, since the organic farming group is often relatively small. Also the structural difference between the groups of organic and conventional farms within the data-sets is seldom discussed in detail. Comparing organic and conventional farms, organic farms perform slightly worse than conventional farms. The inclusion of a sample selection model shows that the conversion to organic farming is not driven by inefficiency. The degree of specialization does not seem to be optimal, nevertheless the limits of specialization are not discussed in detail. Environmental indicators are only considered in a few studies, which show that organic farming might be more efficient when the environmental dimension of production (such as landscape elements and diversity in the crop-rotation) is taken into account. However, finding appropriate data sets with enough observation for modelling is a problem in these analyses. Investigation shows that technical efficiency depends on the farm focus and varies substantially across the different regions in Germany. Technical efficiency during the conversion period is lower, but converting farms achieve the same efficiency level as established organic farms after 6—10 years.
 • Item
  Кон’юнктура глобального ринку продукції бджільництва
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Яценко, О. М.
  У статті розглянуто сучасний стан та проблеми розвитку ринку продукції бджільництва. Оцінено внутрішній та зовнішній ринки бджільництва, основних товаровиробників, обсяги виробництва, цінову політику у галузі. Встановлено деструктивний вплив факторів макросередовища, які зумовлюють обмежену місткість вітчизняного ринку бджільництва та неможливість за даних умов мати експортоорієнтовану спрямованість галузі. Окреслено головні напрями вирішення проблеми.
 • Item
  Інформаційно-документаційне забезпечення управління сталим розвитком аграрного сектора економіки України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Юшин, С. О.
  У статті розглянуто питання удосконалення правових передумов управління сталим розвитком аграрного сектора на основі інформаційно-документаційного забезпечення, яке адаптоване до міжнародних стандартів.
 • Item
  Тенденції розвитку організаційно-правових форм господарювання в аграрному виробництві
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Шульський, М. Г.
  У результаті проведених досліджень встановлено, що в аграрному виробництві Львівської області намітились позитивні зрушення у відновлені та нарощуванні темпів розвитку крупних господарських формувань. Одночасно акцентовано увагу на поєднанні дрібних і великих форм господарювання як основи збереження українського села.
 • Item
  Зовнішньоекономічна діяльність у контексті євроінтеграції
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Шульський, А. М.
  У статті досліджено процеси здійснення зовнішньоекономічної діяльності господарюючими суб’єктами Львівської області. Запропоновано конкретні заходи щодо усунення причин, що гальмують цей вид діяльності. Все це буде сприяти подальшому розвитку євроінтеграції.
 • Item
  Ключові проблеми та перспективні напрями розвитку підприємств на ринку молока та молочної продукції України
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Чмут, А. В.
  У статті на основі проведеного літературного огляду наукових праць, присвячених розвитку ринку молока та молочної продукції, виявлено ключові проблеми та виокремлено спільні напрями їх подолання на основі функціонування нових форм господарювання.
 • Item
  Мотивація до створення інтегрованих формувань нового типу
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Черноконь, С. О.; Нестерчук, Ю. О.
  У статті розглянуто мотиви та можливі варіанти інтеграції підприємств і організацій різних сфер АПК у межах єдиного аграрно-промислового формування, визначено коло учасників та перспективні форми інтегрованих формувань нового типу.
 • Item
  Мінеральні добрива в структурі витрат сільськогосподарського підприємства
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Чепець, О. Г.; Чернецька, О. В.
  У статті розглянуто питання оптимізації структури витрат сільськогосподарського підприємства. Розглянуто вплив факторів на витрати за статтею «добрива», проаналізовано динаміку внесення органічних та мінеральних добрив. Здійснено деталізовану оцінку чинників та визначено їх вплив на ефективність хімізації сільського господарства.
 • Item
  Можливості розвитку фермерства в Україні: «Бути чи не бути?»
  (ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2011) Хоменко, О.
  Розглянуто можливості подальшого розвитку та інтегрування фермерства і сучасні методи господарювання в аграрному секторі України.