Аналіз структури активів підприємств України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-10-12
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Досліджено структуру активів вітчизняних підприємств і виокремлено ключові тенденції щодо її формування.
The structure of assets of domestic enterprises is investigated and key tendencies are distinguished in relation to its forming.
Description
Keywords
Citation
Рєпіна І. М. Аналіз структури активів підприємств України / І. М. Рєпіна // Економіка підприємства: теорія та практика : зб. матеріалів ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 12 жовт. 2012 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: Г. О. Швиданенко (відпов. за вип.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – С. 191–194.