Вплив експорту і імпорту агропромислового комплексу на формування фонду споживання

Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто проблеми формування фондів споживання основних продуктів харчування населення, а саме м’яса і м’ясних продуктів і молока і молочних продуктів. Сьогодні основною проблемою для цих продуктів виступає те, що в формуванні фондів їх споживання значне значення відіграють експорт і імпорт. Це потребує визначення кола заходів з метою захисту вітчизняного виробника і збільшення рівня задоволення споживача.
In the article the problems of consumption funds staple foods of the population, such as meat and meat products and milk and dairy products. Today the main problem for these products is the fact that they play a considerable value exports and imports. This requires the definition of measures to protect domestic producers and increase customer satisfaction.
В статье рассматриваются проблемы формирования фондов потребления основных продуктов питания населения,а именно мяса и мясных продуктов и молока и молочных продуктов. Сегодня основной проблемой для этих продуктов выступает то, что в формировании фондов их потребления значительное значение занимают экспорт и импорт. Это требует определение ряда мероприятий с целью защиты отечественного производителя и увеличения уровня потребления потребителя.
Description
Keywords
зовнішня торгівля, фонд споживання, експорт, імпорт, foreign trade, capital consumption, exports and imports, внешняя торговля, фонд потребления, экспорт, импорт
Citation
Федулова І. В. Вплив експорту і імпорту агропромислового комплексу на формування фонду споживання / І. В. Федулова // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2012. – Спец. вип.: Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : у 2 ч. / [відп. за вип. С. М. Соболь]. – Ч. 1. – С. 375-386.