Стратегічний маркетинг у діяльності сучасного підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Стаття присвячена визначенню ролі та місця стратегічного маркетингу в діяльності сучасних підприємств. Наведено найпоширеніші тлумачення стратегічного маркетингу з ретроспективної точки зору, також зазначено особливості та відмінності стратегічного маркетингу та стратегічного менеджменту. Доведено важливість використання стратегічного маркетингу як основного інструменту в управлінні бізнесом за умов швидких змін ринкової кон’юнктури.
The article is dedicated to the determination of place and role of strategic marketing in the activity of modern enterprises. The retrospective of the most spread definitions of strategic marketing are given, the same as difference in strategic marketing and strategic management. Also the use of strategic marketing asserted as the main tool in business management in conditions of fast changes in market conjuncture.
Description
Keywords
стратегічний маркетинг, стратегічний менеджмент, стратегічний маркетинг на сучасному підприємстві, ринкова турбулентність, strategic marketing, strategic management, strategic marketing on modern enterprises, market turbulence
Citation
Полонець В. М. Стратегічний маркетинг у діяльності сучасного підприємства / В. М. Полонець // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; [редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2011. – Спец. вип.: Маркетингова освіта в Україні. – С. 598–607.