Наслідки експансії іноземних банків у національні банківські системи

Thumbnail Image
Date
2010-05
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ "Українська академія банківської справи Національного банку України"
Abstract
Стаття присвячена наслідкам експансії іноземних банків. Запропоновано авторську класифікацію можливих напрямів впливу зарубіжних фінансових інститутів на національні банківські системи. Здійснено детальний аналіз переваг та ризиків припливу іноземного банківського капіталу.
The article investigates impact of foreign banks entry. New classification of foreign financial institutions potential effects on national banking systems is offered. The thorough analysis of benefits and risks of foreign bank capital inflows is conducted
Description
Keywords
іноземний банк, експансія іноземного капіталу, банківська система, банківський ринок, foreign banks, expansion of foreign capital, banking system
Citation
Корнилюк Р. В. Наслідки експансії іноземних банків у національні банківські системи / Р. В. Корнилюк // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: Зб. наук. праць. — Суми: УАБС НБУ — 2010. — Вип. 28. — С.148-155.