Лісові концесії – сучасний механізм управління використанням лісів після Чорнобильської катастрофи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті аналізується досвід зарубіжних країн правового регулювання управління використанням лісів через механізм лісових концесій, а також можливості врегулювання цих відносин в Україні в умовах ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.
The article is dedicated to the analysis of foreign countries practice in legal regulation of forest management through forest concession mechanism, and the opportunity to regulate such kind of relation in Ukraine under the conditions of rectification of the Chernobyl accident consequences.
Description
Keywords
Чорнобильська катастрофа, ліс, лісова концесія, Chernobyl accident, forest, forest concession
Citation
Процишин Р. В. Лісові концесії – сучасний механізм управління використанням лісів після Чорнобильської катастрофи / Р. В. Процишин // Правове регулювання економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; відп. ред. В. Ф. Опришко. – Київ : КНЕУ, 2010. – № 10. – С. 211–226.