Організаційні аспекти регіонального розвитку малого бізнесу

Thumbnail Image
Date
2013-08-13
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
У статті розглянуто значення малого бізнесу для регіону. Проведено аналіз бізнес-середовища Тернопільської області та виділено роль малого бізнесу у цьому середовищі. Підкреслено важливість розвитку малого бізнесу для покращення соціально- економічного стану регіону. Виокремлено шляхи активізації підприємств малого бізнесу в області.
The article enlightens the role of small business in the development of the region. The analysis of the business environment of the Ternopil region was made. The role of small business in this environment was revealed. The author accents on the importance of small businesses development for socioeconomic status of the region and suggests ways of motivation of small businesses activity.
В статье рассмотрено значение малого бизнеса для региона. Проведен анализ бизнес-среды Тернопольской области и выделено роль малого бизнеса в этой среде. Подчеркнута важность развития малого бизнеса для улучшения социально-экономического положения региона. Выделены пути активизации предприятий малого бизнеса в области.
Description
Keywords
малий бізнес, мале підприємництво, регіональна економіка, бізнес-інкубатор, SWOT-аналіз, small business, regional economics, business incubator, SWOT-analysis, малый бизнес, малое предпринимательство, региональная экономика, бизнес-инкубатор, SWOT-анализ
Citation
Мязіна Н. Б. Організаційні аспекти регіонального розвитку малого бізнесу / Н. Б. Мязіна // Формування ринкової економіки : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана» ; редкол.: О. О. Бєляєв (відп. ред.) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 320–327.
Collections