Особисті чинники впливу промислових підприємств на поведінку споживачів на ринку В2С

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-05-22
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Розглядаються питання формування споживчого попиту у відповідності із гендерною структурою суспільства під впливом глобалізації пропозиції і споживання, виокремлення особистих чинників, динаміки соціально-психологічних норм, уподобань на основі яких виникають нові цільові сегменти ринку. Це породжує необхідність розробки маркетингових програм у роздрібній торгівлі для стимулювання та зростання обсягів продажу.
The problems of the formation of consumer demand in line with the gender structure of society under the influence of globalization, supply and consumption, distinguishing personal factors, social and psychological dynamics of norms, preferences on which there are new target market segments. This raises the need to develop marketing programs for retail promotion and sales growth.
Description
Keywords
споживачі, поведінка споживачів, ринок, попит, стимулювання збуту, маркетингова програма, consumers, consumer behavior, market demand, sales promotion, marketing program
Citation
Окландер М. А. Особисті чинники впливу промислових підприємств на поведінку споживачів на ринку В2С / М. А. Окландер // Економіка та підприємництво : зб. наук. пр. молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; [відп. ред. С. І. Дем’яненко]. – Київ : КНЕУ, 2013. – Вип. 30. – С. 170–177.