Социальная поддержка граждан в Воронежской области

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Abstract
Цель статьи рассмотреть отдельные аспекты организации социальной поддержки граждан в Воронежской области, проанализировать тенденцию в этой области, выявить проблемы. Данные материалы используются для разработки «Стратегии социально-экономического развития Воронежской области на период до 2030 года».
This paper aims to consider certain aspects of social support in the Voronezh region, to analyse the trend in this area, to identify the problems. These materials are used for the elaboration of the «Strategy of socio-economic development of the Voronezh region for the period till 2030».
Мета статт ірозглянути окремі аспекти організації соціальної підтримки громадян у Воронезькій області, проаналізувати тенденцію у цій галузі, виявити проблеми. Дані матеріали використовуються для розробки «Стратегії соціально-економічного розвитку Воронезької області на період до 2030 року».
Description
Keywords
Социальная защита, социальная поддержка, малообеспеченные граждане, многодетные семьи, субсидии, компенсации, Social protection, social support of needycitizens, families with children, subsidies, compensation, Соціальний захист, соціальна підтримка, малозабезпечені громадяни, багатодітні сім’ї, субсидії, компенсації
Citation
Шкиренко Г. А. Социальная поддержка граждан в Воронежской области / Г. А. Шкиренко // Соціально-трудові відносини: теорія і практика : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» ; Ін-т соц.-труд. відносин ; редкол.: А. М. Колот (голова) [та ін.]. – Київ : КНЕУ, 2016. – Вип. 2. – С. 245–252.